MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Myös Medita sitoutuu toiminnassaan noudattamaan näitä linjauksia.

Lue lisää
1