Wordlcom-Nordics_Magnus-Charlotte-Bjorn.jpg

Luottamus on vaikuttajamarkkinoinnin ja -viestinnän avainasia. Coxit-toimiston Magnus Brøyn Oslosta sekä Oxenstierna & Partnersin Charlotte Becker ja Björn Mogensen Tukholmasta pohtivat viestintätoimialan tulevaisuutta Worlcom Public Relations Group EMEA-ryhmän kokouksessa Helsingissä.

”Elämme Pohjoismaissa jo uutta aikaa. Vaikuttajamarkkinointi on tärkeä osa markkinointia, ja se tulee vahvistumaan. Meillä on jo bloggareita, joilla on enemmän seuraajia kuin medioilla”, toteaa senior advisor Björn Mogensen tukholmalaisesta Oxenstierna & Partners -viestintätoimistosta. Hän alusti PR:stä Pohjoismaissa Worldcom Public Relations Group EMEA-ryhmän kokouksessa Helsingissä torstaina 28.9..

Markkinointiyhteistyössä vaikuttaja – oli hän sitten bloggari, vloggari, tubettaja tai riittävän seuraajakunnan ympäröimä somepersoona – tarjoaa yritykselle kohdeyleisön luottamusta. Se on tehokas mutta herkkä työkalu markkinoinnissa.

”On yrityksiä, joissa myynnin edistäminen ensisijaisesti vaikuttajien avulla on jo strateginen valinta. He haluavat ensimmäiset arviot tuotteistaan julki vaikuttajien kautta. Se on rohkea ja eteenpäinkatsova ote viestintään ja markkinointiin. Vaikuttajamarkkinointiin panostetaan, koska sen uskotaan olevan tehokas tapa saada aikaan myyntiä”, sanoo Magnus Brøyn, oslolaisen Coxit-toimiston perustaja ja toimitusjohtaja.

Vaikuttajamarkkinoinnin pelisäännöt tapetilla eri maissa

Vaikuttajien rakentamasta luottamuksesta huolehtiminen on kaikkien osapuolten etu. Vaikuttajaviestinnän ja -markkinoinnin pelisäännöt ovat ajankohtainen keskustelunaihe Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Yleisöllä on oikeus tietää, kun sille tarjotun sisällön taustalla on yritys. Aito viesti on vaikuttava. Toisaalta vaikuttajamarkkinoinnista ei haluta tehdä lainsäädännöllä yrityksille liian monimutkaista. Luottamus on myös sääntelyn periaate.

”Markkinointia ja kuluttajien suojaa määrittävät lait ovat jo olemassa. Niitä on tarpeen päivittää, kun maailma muuttuu. Myös sosiaalisen median palveluilla on intressi avoimuuden tukemiseen. Esimerkiksi Instagramissa tarjotaan nyt mahdollisuus ilmoittaa päivityksessä, jos sisältö on sponsoroitua”, sanoo Oxenstierna & Partnersin konsultti Charlotte Becker.

Kun median perustaminen on mahdollista lähes kenelle tahansa, keinot luottamuksen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi eivät ole itsestään selviä kaikille.

”Tarvitsemme jatkuvaa keskustelua ja yksiselitteisiä tapoja, joilla pidämme huolta viestinnän ja markkinoinnin läpinäkyvyydestä. Suomessa luotetaan itsesäätelyyn. Vaikuttajat ovat itse järjestäytyneet täällä ja tehneet alalleen eettiset ohjeet”, sanoo Medita Communicationin toimitusjohtaja Tiinu Wuolio.

Lue lisää MTL:n eettisistä periaatteista

Kuinka vaikuttavuutta mitataan?

Worldcomin viestinnän asiantuntijat kannustavat yrityksiä tarttumaan moniin kanaviin – unohtamatta perinteistä mediaa silloin kun se parhaiten palvelee. Niin viestien kuin markkinointieurojen kohdentaminen jatkuu. Vaikuttajien kautta päästään kapeidenkin yleisöjen äärelle.

”Markkinoijat haluavat vastinetta rahoilleen. Tuo vastine on vaikuttavuus. Vaikuttavuuden mittaamisen ja seuraamisen on muututtava. Tarvitsemme klikkausmääriä paremman osoituksen siitä, onko markkinointitoimi tehokas”, Mogensen sanoo.

Esimerkiksi Facebook on paraikaa kehittymässä kanavaksi, joka ohjaa kuluttajan mainosviestistä ostokseen saakka ja kerää datan matkan varrelta.

”Uskon, että lähettilyysajattelu tulee vahvistumaan. Yritysten kumppanuudet vaikuttajien kanssa voivat olla pitkäikäisiä ilman että vaikuttaja kadottaa itsenäisyytensä ja erityispiirteensä. Myös yritys haluaa olla luottamuksen arvoinen ja näyttää sen”, Magnus Brøyn sanoo.

Medita Communication isännöi 28.–29.9. Helsingissä Worldcom Public Relations Group EMEA-ryhmän kokousta. Siihen osallistuu 35 itsenäistä viestintätoimistoyrittäjää Euroopasta ja Lähi-idästä. Kokouksen teemana on PR-ja viestintätoimialan ja sen asiakkaiden tulevaisuus.

Meditan Facebook-sivuilla ja Youtube-kanavalla on Helsingissä taltioituja Worldcomin asiantuntijoiden videopuheenvuoroja viestinnän ja PR:n näkymistä. 

Kirjoittanut: Reetta Mikkola
Julkaistu: 03.10.2017
Avainsanat: eettiset periaatteet, PING Helsinki, vaikuttajamarkkinointi

Viimeisimmät kirjoitukset

Avainsanat

kaikki