Kaupungit ovat ihmisiä varten. Myös älykkään kaupungin (Smart City) teknologiaa tehdään ihmisille. Barcelonan Smart City Expon teemana oli Cities to Live In.

Kaupunkien kehittämisen tavoitteita teknologialla tukeva Smart City -ajattelu on nyt ajankohtaista globaalisti. Datasta jalostuu suunnitelmia, joiden käytäntöön viemisessä viestinnällä on iso rooli. On tärkeää katsoa asioita kaupunkilaisten silmin.

Ihmiset muuttavat yhä enemmän kaupunkeihin, yhä suurempiin kaupunkeihin. Silti monet asuvat omassa kaupunginosassaan ja korttelissaan kuin pienessä kylässä ja haluavat osallistua asuinalueensa suunnitteluun sekä ylläpitoon. Moni toivoo myös voivansa asua ja työskennellä samalla alueella, jotta päivittäiseen liikkumiseen ei kuluisi tolkuttomasti aikaa. Toiset kaupunginosat voivat olla asukkaille yhtä vieraita kuin elämä toisella puolella maata.

Osallistuin marraskuussa Barcelonassa järjestettyyn Smart City Expo World Congressiin, jonka aiheina olivat muun muassa kaupunkisuunnittelu, digitaaliset palvelut, liikenne ja osallisuus.

Barcelona on hieno kulttuurikaupunki, jossa meri ja vuoretovat lähellä. Isäntäkaupunki oli näyttävästi esillä Expossa, ja esitteli kaupungin ihmisläheisyyttä, kaupunkipyöriä, pysäköintiratkaisuja, asumisen vaihtoehtoja ja paikallisuuden suosimista.

Kauniita ajatuksia, joissa kaikissa oli keskiössä ihminen. Kuitenkin, kun yritin näyttelyosastolla kysyä tarkemmin, mitkä visioista on jo toteutettu, esittelijä ei itse tiennyt. Hän lupasi hakea asiantuntijan vastaamaan kysymyksiini, joka ei koskaan tullut ja jäin mainoslauseiden ja visioiden varaan.

Barcelonan kaduilla näin paljon kerjäläisiä ja kodittomia, siirtolaisia, jotka levittivät päivästä toiseen mattonsa rantakaduille myydäkseen turisteille rihkamaa. Kun sade yllätti, he raahasivat omaisuutensa suurissa matkalaukuissa metrotunneleihin, joissa hädin tuskin mahtui kävelemään. Suomeen palattuani kuulin, että asunnottomuus on Barcelonassa Euroopan korkeimpia ja että sieltä Suomeen juttumatkalle tullut toimittaja liikuttui kuullessaan Suomen Asunto ensin -ohjelmasta.

Fiksu kaupunki ihmisille

Miten tämä kaikki liittyy viestintään ja siihen, miksi halusin osallistua tuohon kongressiin?

Ensinnäkin kaupunkimarkkinoinnissa, kuten markkinoinnissa ja viestinnässä yleensäkin, on tärkeää pysyä totuudessa. Kaikkea ei tarvitse kertoa, mutta on tärkeää kertoa sellaista tarinaa, jonka kadulla kulkija tai palvelun käyttäjä itsekin näkee ja kokee todeksi.

Toiseksi Smart Cities -ajattelussa on keskeistä tiedon kerääminen. Tavoitteena on kaupungin tehokas toiminta, joka tuo sujuvuutta, lisää turvallisuutta ja säästää ympäristöä. Suunnittelu perustuu pitkälti tiedonkeruuseen ja seurantaan. Esimerkiksi jätteen kertymistä ja kulkua voidaan seurata reaaliaikaisesti. Myös vaikkapa rakennusten energiankulutusta voidaan seurata jo nyt ja tulevaisuudessa entistä paremmin. Voimme monitoroida monia toimintoja tarkasti.

Pääosaan kongressin puheenvuoroissa nousi kuitenkin ihminen, ajatus, että teknologiaa tehdään ihmisille. Kaikkia noita laitteita ja ohjelmia kehittää ihminen, kaikkia niitä käyttää ihminen. Myös tietoa käsittelee viime kädessä ihminen, joka tekee sen perusteella ratkaisuja ja valintoja. Tiedon tuottajia ovat ihmiset omassa arjessaan.

Miten Smart City liittyy viestintään?

Strategian viestintä tekee suunnitelmat näkyviksi

Runsaiden puheenvuorojen kautta rakentui kuva, että Pieni Andorra ja suuri Brasilia ovat samojen kysymysten äärellä. Miten tietoa kerätään ja käytetään asukkaiden hyväksi? Miten käyttäjiä kuunnellaan ja saadaan heidät mukaan suunnitteluun sekä tuottamaan tietoa? Miten yhteiskunnan toiminnot turvataan kaikissa tilanteissa? Kuinka taataan tasa-arvoinen koulutus?

Eräs puhuja totesi, että ei ole vaikeaa tehdä strategioita. Vaikeaa on saada ne toimimaan käytännössä. Strategian toteuttamisessa viestinnällä on suuri painoarvo. Jos kaikilla toimijoilla ei ole suunta tiedossa, syntyy useita rinnakkaisia polkuja, jotka eivät yhdy missään. Jos kaupunkia ei nähdä käyttäjien katseen tasolla, kaupunkilaiset eivät lähde mukaan toteuttamaan hyvää tarkoittavia visioita ja ne jäävät kauniiksi kuviksi kongressisalin seinille.

Smart City on kokonaisuus, jossa pitäisi ymmärtää, mihin kokonaisuuteen eri osat, esimerkiksi teknologiat ja palvelut liittyvät. Ymmärrys siitä, mikä ihmisiä ja yrityksiä puhuttelee kaupunkirakenteen kehittämistyössä toisi lisäarvoa teknologiaratkaisujen toimittajille. Toimijat voisivat myös hyötyä yhteistyöstä viestinnässä ja markkinoinnissa, jotta kokonaisuus palvelisi päättäjiä ja käyttäjiä parhaalla tavalla.

Marja Keränen

Tarvitsetko tukea strategian viestimiseen?

Viestinnän itsearvointimme avulla voit selvittää, miten hyvin viestintästrategiasi nivoutuu liiketoimintaan ja tukee sitä. Arvioinnin voit tehdä vaikka heti.  

Arvioi organisaatiosi viestintä

 

Kirjoittanut: Marja Keränen
Julkaistu: 13.12.2018
Avainsanat: markkinointi, viestintästrategia, viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu, smart city

Viimeisimmät kirjoitukset

Avainsanat

kaikki