Medita konsultti asiakastyytyväisyys viestintäpalvelut

Mitä mieltä Meditasta? Takavuosien MTL:n verkkolomakekyselyn sijaan keräsimme pitkästä aikaa asiakaspalautetta puhelinhaastatteluina. Keskusteluissa syntyi uusia ideoita, saimme arvokasta palautetta toimintamme kehitystyöhön sekä tunnustusta onnistumisista. Kiitos kaikille osallistuneille.

”Puhutaan asiakkaan kielellä ja on asiakkaan näkökulma”

Yhä useammin Meditan sisältömarkkinointi perustuu yhdessä kirkastettuihin avainviesteihin, joissa huomioidaan asiakkaan erilaisten sidosryhmien kiinnostuksen kohteet. Kun yhdistämme tähän ymmärrykseen jatkuvan toimialaseurannan, voimme tuottaa ajan hermolla olevia kiinnostavia juttuja, tiedotteita tai artikkeleita, joita voidaan markkinoida eri some-kanavissa.

Vastauksissa korostui ulkoisesta palvelusta koettu hyöty erityisesti silloin, kun niukkoja resursseja on käytettävä viisaasti, mutta oma asiantuntijuus halutaan esiin. Organisaation osaaminen tulee näkyväksi kun Medita kiteyttää kertomisen arvoisen asian asiantuntijan haastattelussa ja kirjoittaa sen uutiseksi, blogiksi tai asiantuntijapuheenvuoroksi. Hyväksi koettiin myös ammattimainen viestintä, joka rakentaa pitkäjänteisesti yrityksen tavoitemielikuvaa, säästäen samalla kallisarvoista omaa aikaa.

Ulkopuolista näkemystä arvostetaan lisäksi sisällöissä: huomioidaan vastaanottajan (asiakas, työntekijä…) näkökulma ja käytetään hänen kieltään alan jargonin sijaan. Tärkeäksi koettiin myös sparrausapu kun mietitään uusia ideoita siihen, mitä viestinnässä voisi tehdä toisin tai mitä uusia kanavia kannattaisi hyödyntää.

“Siitä ei tule mitään että jokainen hoitaa yhtiön Facebookia sieltä täältä”

”Pitää olla hyvin koordinoitua ja joku sellainen kenellä on viestintäasiat hyvin hallinnassa”. Verkko- ja some-läsnäolo ei ole enää vaihtoehto, vaan yrityksen on oltava siellä, missä sen asiakkaat, kumppanit ja kilpailijat ovat. Osa on jo siirtänyt menestyksekkäästi markkinointi- ja rekrytointiviestintää sekä asiakaspalvelua kanaviin jotka tavoittavat: Facebookissa keskustellaan asiakkaiden ja työnhakijoiden kanssa, Linkedinissä osallistutaan toimialan keskusteluun ja lanseerauksia tuetaan Instagramissa tai Youtubessa. Nopea reagointi (myös mediaseurannan perusteella) ja objektiivinen vastaus negatiiviseen palautteeseen ehkäisee mainekriisejä.

24/7 elävä some-maailma vaatii oman resurssinsa, valppautta ja herkkiä antureita. Ulkopuolista some-konsultointia ja -päivystystä pidettiin hyvänä ratkaisuna sekä ajansäästön että ammattimaisuuden kannalta. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan ennakkoon yhdessä määritellyt tavoitteet ja avainviestit. ”Ydin- ja avainviestien määrittäminen ja strategian suunnittelu on ollut toimiva. Semmoiset raamit koko toiminnalle”.

Monessa keskustelussa tiedostettiin, että yrityksen some-aktiivit ovat viestinnän hyödyntämätön voimavara. Erityisesti asiantuntijoiden ja johdon näkemyksistä ollaan laajalti kiinnostuneita. Työntekijälähettilyys voi omalta osaltaan tukea tavoiteltua työnantajamielikuvaa.

”Kuinka sisällölle saa parhaan huomioarvon kun tietää, että siitä tulee myös sähköisissä kanavissa levitettävä”

Tärkeitä myynnin tukikanavia ovat edelleen uutiskirjeet sekä perinteiset asiakaslehdet. Myös henkilöstölehdillä on oma paikkansa työyhteisöissä. Lisää ideoita toivottiin siihen, kuinka vuorovaikutusmahdollisuus ja monikanavaisuus, erityisesti sosiaalisen median kanavat, hyödynnetään vielä tehokkaammin. Aiheeseen perehtynyt kirjoittaja voi suunnitella juttukeikkaa täydentämään lyhyen videon tai jutun pääkohdat tai hyötyluvut infografiikkaan tiivistettynä.

”Lisäarvo on merkittävä, ei enää paluuta projektiluontoiseen tekemiseen”

Tiimipalvelu vuosisopimuksella on otettu ilolla vastaan. Hyväksi koetussa mallissa suunnitellaan viestinnälle tavoitteet ja mittarit, avainviestit ja tuotantokalenteri. Sitten kääritään hihat ja tehdään, mitä kulloinkin tarvitaan. Kiitosta saivat myös :

  • selkeä sopimus- ja hinnoittelumalli
  • jatkuva yhteydenpito
  • tilannekuva
  • toimenpide-ehdotukset

Kun päämäärä ja keinot ovat molempien tiedossa voidaan tuottaa sisältöä, joka tavoittaa ja puhuttelee. Tämä on yksi pitkän asiakassuhteen kiistaton etu. Toinen pitkien suhteiden etu on toimialaseuranta. Voimme vinkata heti tilaisuuksista käynnistää tai osallistua keskusteluun, oikaista vääriä uskomuksia tai tarjota tietoa.

”Aina tulee kommentteja, jeesiä ja apua” ja ”Meditassa ottaudutaan asioihin, on tunne että Media on kumppani, osa yritystä ja oikeasti kiinnostunut kehittämisestä”. Tämä oli ilo kuulla. Yhteinen tekeminen ja onnistuminen motivoi kummasti.

Anne Välisaari

Kirjoittanut: Medita
Julkaistu: 25.02.2016
Avainsanat: asiakastyytyväisyys, kehityskohteet, ulkoinen viestintäosasto

Viimeisimmät kirjoitukset

Avainsanat

kaikki