Sisällöt herättävät vuorovaikutuksen ja tarjoavat tietoa

Yhteisömanagerit kokoontuivat Jyväskylään tammikuussa 2016
Cmadfi kokosi Jyväskylän Agoraan verkkoyhteisöjen johtamisen osaajia.

 

Cmadfi, eli Community Manager Appreciation Day Finland, kokoaa vuosittain seminaariin yhteisömanagerin tehtävää hoitavat ihmiset. Maanantaina 25.1. paikalla Jyväskylän yliopiston Agorassa oli lähes kolmesataa seminaarivierasta. Lukuisat aiheesta kiinnostuneet seurasivat tapahtumaa livelähetyksissä ja sosiaalisessa mediassa.

Kuulimme antoisia puheenvuoroja muun muassa tiedolla vaikuttamisesta, työntekijälähettilyydestä ja johtajista somessa. Täältä löytyvät kaikki päivän puheenvuorojen materiaalit.

Verkko on digiaikana brändin rakentamisen, keskustelun ja asiakaspalvelun paikka, yhteys yrityksen ja sen yleisön välillä. Uudenlaiset kohtaamisen tavat ovat luoneet kokonaan uuden työtehtävän, yhteisömanageroinnin. Siinä osallistetaan, informoidaan ja johdetaan verkkoyhteisöjä, esimerkiksi seuraajia sosiaalisessa mediassa. Se on vuorovaikutusta yrityksen ja sen sidosryhmien välillä, ja tarjoaa yritykselle tärkeää tietoa muun muassa asiakkaiden tarpeista ja ajatuksista.

Yhteisömanagerin tärkeä työkalu ovat sisällöt, jotka herättävät vuorovaikutuksen ja pitävät sitä yllä. Ne tuovat tietoa ja näkökulmia, mutta myös viihdettä ja hyötyä seuraajille.

Tahto ja sitoutuminen työntekijälähettilyyden taustalla

Suomen Cmad-tapahtuma pidettiin vuonna 2016 Jyväsklylässä. Cmadfi pidetään joka vuoden neljäs maanantai.

 

Monesti yhteisömanagerointia tehdään yrityksessä tiimissä, jonka jäsenet hoitavat myös muita yrityksen tehtäviä. Parhaassa tapauksessa osallistuminen verkkoyhteisöihin on koko yrityksen yhteinen tehtävä.Paraskaan yhteisömanageri ei hoida yhteisöään yksin. Hän tarvitsee organisaationsa tuen työlleen ja asiantuntemuksen käyttöönsä. Hänen on tiedettävä mistä puhuu ja tuotettava osuvia sisältöjä, vastattava yleisölleen aidosti ja oikein sekä pystyttävä reagoimaan nopeastikin keskusteluun nouseviin aiheisiin. Nopealla ja rakentavalla reagoinnilla, joskus vaikeisiinkin asioihin, luodaan luottamusta.

Työntekijälähettilyys vie yrityksen viestiä eteenpäin laajalla rintamalla, mutta yhdessä sovituin linjauksin. Jokainen työntekijä on oma persoonansa omine verkostoineen. Se on valtava voimavara, mutta ei itsestäänselvästi työnantajan käytettävissä. Tärkein edellytys työntekijälähettilyydelle on sitoutuminen työhön ja työyhteisöön sekä tahto osallistua niistä viestimiseen.

Cmadfi:ssä puhunut kokenut kasvuyrityksen toimitusjohtaja, sarjayrittäjä Juha Harju kannusti johtajia esimerkin näyttämiseen ja avoimeen viestimiseen verkossa. Se kannustaa myös muita osallistumaan. Johtajalähettilyyden on tultava ennen työntekijälähettilyyttä.

Verkkoyhteisö voi tulla valmiimmaksi

Verkkoyhteisöt elävät koko ajan. Siksi niitä on hoidettava koko ajan. Se tarkoittaa läsnäoloa, keskustelujen aloittamista ja niihin osallistumista, kampanjointia, innostamista ja ideointia. Ajantasainen tilannekuva oman alan keskusteluista, mediasta, trendeistä ja kilpailijoista on lähtökohta onnistuneeseen verkkoyhteisön johtamiseen.

Vaikka yhteisömanagerointi on hetkessä elämistä, se on suunnitelmallista työtä ja sen taustalla ovat yrityksen strategiset tavoitteet. Digiaikana selkeän viestinnän ja markkinoinnin strategian määrittäminen on tärkeämpää kuin koskaan. Ne ohjaavat toimintaa myös muualla kuin viestinnän kentällä.

Käytännössä viestinnän ja markkinoinnin strategia toteutuu avainviesteissä, jotka pystytään juurruttamaan laajasti organisaatioon ja jotka palvelevat eri sidosryhmien tarpeita. Avainviestit ohjaavat sisällöntuotantoa ja tukevat erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Jyväskylän Energian markkinointipäällikkö Merja Heinosen esitys cmadfi:ssa kuvasi työtä, joka tuo avainviestit käytäntöön. Jyväskylän Energiassa strategisesti tärkeät viestit muotoiltiin asiakaslupauksiksi osallistavissa työpajoissa ja ne jalkautettiin koko henkilöstön tietoisuuteen. Sitten some-tiimi otti ne punaiseksi langakseen asiakasviestinnässä eri kanavissa.

Verkkoyhteisö ei tule koskaan valmiiksi, mutta suunnitelmallisella työllä se voi tulla vähän valmiimmaksi: paremmin toimivaksi ja hyödyllisemmäksi niin yritykselle kuin sen sidosryhmille.

Reetta Mikkola

 

Cmadfi-tapahtuman mahdollistavat aktiiviset yhtiesömanagerit Kiitokset Cmadfi-tapahtuman mahdollistaneille, mm. Johanna Janhoselle.

 

Viimeisimmät kirjoitukset

Avainsanat

kaikki