Yritysten välinen kaupankäynti on kautta aikojen perustunut ihmisten välisiin suhteisiin, luottamukseen ja pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. B2B-markkinoinnissa inhimillisyys ja ihmiset jäävät turhan usein tuotteiden ja palveluiden teknisiä ominaisuuksia käsittelevän informaation varjoon. On muistettava, että myös yritysten välisessä bisneksessä viestintä tapahtuu ihmisten välillä.

Nyt on aika tuoda inhimillinen kokemus ja tarinat B2B-markkinoinnin kovaan ytimeen. Ihmiskasvoisuus ja vuorovaikutus palvelevat ostopolulla eteneviä asiakkaita aidosti. Luottamusta ja asiakassuhdetta vahvistava vuorovaikutus parantaa asiakaskokemusta. Markkinointi on loppujen lopuksi ihmisten välisten yhteyksien rakentamista. 

Työntekijät näkyviin

Työntekijöiden osaamisen ja kasvojen esiintuominen yrityksen markkinoinnissa on luonteva tapa muuttaa painopistettä humaanimpaan suuntaan. B2B-maailmassa yritykset muodostavat pitkäaikaisia kumppanuuksia, jossa tärkeintä on osaaminen. Voit kertoa yrityksesi kompetenssista tärkeimmän voimavarasi, eli työntekijöiden näkökulmasta. Motivoi yrityksen omat asiantuntijat yrityksen puolestapuhujiksi. Työntekijöiden esiintuominen tekee yrityksen brändistä inhimillisen ja ihmiskasvoisen. Työntekijän ääni sopii erityisen hyvin sosiaalisen median sisällöiksi, blogiteksteihin, asiakaslehtiin, uutiskirjeisiin ja jopa vuosikertomuksiin. Inhimillisestä näkökulmasta kumpuavia sisältöjä voi hyödyntää myös rekrytoinnissa parhaiden osaajien houkuttelemiseksi.

Kuuntele ja vastaa asiakkaiden kysymyksiin

Markkinoinnin älykkyys nousee kyvystä kuunnella ja kuulla, mitä asiakkaat haluavat yrityksestäsi ja palveluistasi tietää. Omien asiantuntijoiden valjastaminen vastaamaan asiakkaiden mieliä painaviin kysymyksiin luo yhteyden yrityksen työntekijöiden ja asiakkaiden välille. Vastaajana ei ole kasvoton organisaatio, vaan osaaja ja tekijä – toinen ihminen.

Kerro tarina ja herätä tunne

Inhimillisen puolen löytäminen teknologiasta onnistuu kokemuksen ja tarinoiden avulla. Tarinat kumpuavat merkityksellisistä kokemuksista. Vaikka bisneksen taloudellinen puoli ja bisneshyödyt ovat tärkeitä, niin on myös tunne. Esimerkiksi luottamuksen ja inspiraation tunne vaikuttaa päätöksentekoon ja inhimilliseen toimintaan. Kerro markkinoinnissa tarinoita ihmisten kokemuksiin pohjaten. Koskettava tarina ei ole pelkkää pintakiiltoa, vaan se avaa aihetta piirun verran syvemmältä. Tunteita herättävät tarinat koskettavat, ja niistä myös keskustellaan ja jaetaan some-kanavissa informatiivisempaa sisältöä helpommin. Tarinat paljastavat, mikä on merkityksellistä.

Ihmiset haluavat tehdä bisnestä sellaisten kumppanien kanssa, joihin he luottavat, jotka he tuntevat ja joista he pitävät. Fiilis on tämän kaiken ydin. 

Katso hyvät lähtökohdat markkinoinnin tekemiseen ja strategiseen suunnitteluun oheiselta videolta : 

 

Valokuvaa ja videoi työntekijöitä työssään. Kerro miten teette työtänne.

Maria Pecoraro

Tilaa blogi

Viimeisimmät kirjoitukset

Avainsanat

kaikki